Klubb Baires hösten 2016

Klubb Baires fortsätter!

Klubb Baires är en serie konserter med tangon som röd tråd. I ett unikt musikaliskt spektrum möter vi ett rikt och gränsöverskridande innehåll där mångfald och jämlikhet står i fokus. Olika typer av artister och ensembler – från kvinnliga DJ’s till solopianister och stråkkvartetter – presenterar olika aspekter på tangon som genre.

 

Evenemang hösten 2016:

23 september Barnens Scen: Livemusik med Devchata Trio (NL) & DJ Graciela Loscalzo (AR/SE)

29 oktober Barnens Scen: Livemusik med Trasnoche & DJ Marcela Troncoso (AR/SE)

11 december Panora – Folkets bio: Woman in Tango!

Höstens konsertserie presenteras av Tangofolk Malmö med stöd av Malmö Kulturstöd och RFOD i samarbete med Barnens Scen, Ungdomens Hus, Latinamerika i Fokus och Panora.

www.baires.se